Pane, ukaž nám své milosrdenství. (Žalm 85)

2980

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Pane, ukaž nám své milosrdenství. 1. Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh, Hospodin: jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi. 2. Milosrdenství a věrnost se potkají, políbí se spravedlnost a pokoj. Věrnost vypučí ze země, spravedlnost shlédne z nebe. 3. Hospodin též popřeje dobro a naše země vydá plody. Spravedlnost ho bude předcházet a spása mu půjde v patách.