Hospodin jim dal nebeský pokrm. (Žalm 78)

2986

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Hospodin jim dal nebeský pokrm. 1. Co jsme slyšeli a poznali, co nám otcové vyprávěli, příštímu pokolení budeme vypravovat slavné Hospodinovy činy i jeho moc. 2. Poručil tedy mrakům nahoře a otevřel brány nebes, seslal na ně déšť many, aby se najedli, a dal jim nebeský pokrm. 3. Člověk jedl chléb silných, pokrm jim dal do sytosti. Přivedl je do své svaté země, k horám, které získala jeho pravice.