Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)

2999

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 1. Ustavičně chci Hospodina velebit, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. 2. Bojte se Hospodina, jeho svatí! Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí. Mocní strádají a hynou hlady, nic nechybí těm, kdo Hospodina hledají. 3. Pojďte, synové, a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina. Miluje kdo život? Přeje si dny štěstí? 4. Zdržuj svůj jazyk od zlého, své rty od falešných slov. Chraň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj!