Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. (Žalm 34)

3001

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 1. Ustavičně chci Hospodina velebit, vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a radují se. 2. Hospodinovy oči na spravedlivé hledí, k jejich volání se kloní jeho sluch. Hospodinův hněv stíhá ty, kdo zlo páchají, aby vyhladil ze země vzpomínku na ně. 3. Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, vysvobodil je z každé jejich tísně. Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srdce, na duchu zachraňuje zlomené. 4. Spravedlivý mívá mnoho soužení, Hospodin ho však ze všech vyprostí. Chrání všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlomena. 5. Zloba uštve bezbožníka k smrti, kdo nenávidí spravedlivého, budou potrestáni. Duše svých služebníků zachraňuje Hospodin, kdo k němu utíkají, nebudou pykat.