Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? (Žalm 15)

3003

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 1. Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, upřímně smýšlí ve svém srdci, svým jazykem nepomlouvá. 2. Nečiní příkoří svému bližnímu, netupí svého souseda. Nešlechetným člověkem pohrdá, ale váží si těch, kdo se Hospodina bojí. 3. Nelichvaří svými penězi a proti nevinnému nebere úplatky. Kdo takto jedná, nikdy nezakolísá!