Text

R: Slovo Páně šířilo se po celé krajině. 1. Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, byli jsme jako ve snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a náš jazyk plný jásotu. R: 2. Tehdy se říkalo mezi pohany: „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. R: 3. Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. R: 4. Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí: přijdou však s jásotem a přinesou své snopy. R: 5. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. R: