Duše má, chval Hospodina! (Žalm 146)

3015

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Duše má, chval Hospodina! 1. Hospodin zachovává věrnost navěky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně. 2. Hospodin otvírá oči slepým. Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin spravedlivé miluje, Hospodin přistěhovalce chrání. 3. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků. Hospodin bude vládnout navěky, tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.