Pán mě udržuje naživu. (Žalm 54)

3018

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Pán mě udržuje naživu. 1. Bože, zachraň mě pro své jméno, svou mocí mi zjednej právo! Bože, slyš moji modlitbu, popřej sluchu slovům mých úst! 2. Neboť povstali proti mně zpupní lidé, násilníci mi ukládali o život, na Boha ohled nebrali. 3. Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.