Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. (Žalm 128)

3023

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. 2. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. 3. Hle, tak bývá požehnán člověk, který se bojí Hospodina. AŤ ti Hospodin požehná ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života, 4. Abys viděl syny svých synů: Pokoj v Izraeli!