Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. (Žalm 90)

3025

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali. 1. Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k moudrosti srdce. Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? Slituj se nad svými služebníky! 2. Nasyť nás brzy svou slitovností, ať jásáme a radujeme se po celý život! Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. 3. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, tvá sláva jejich synům. Ať je s námi dobrotivost Pána, našeho Boha, dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci našich rukou!