Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. (Žalm 126)

3028

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 1. Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, byli jsme jako ve snách. Tehdy byla naše ústa plná smíchu a jazyk náš plný jásotu. 2. Tehdy se říkalo mezi pohany: „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. 3. Hospodine, změň náš osud, jako se mění údolí na jihu země. Kdo sejí v slzách, žnout budou s jásotem. 4. Vycházejí s pláčem, když nesou semeno k setí: přijdou však s jásotem a přinesou své snopy.