Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. (Žalm 40)

3041

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 1. Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání. Do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. 2. V obětních darech si nelibuješ, zato jsi mi uši otevřel. Nežádáš smírné oběti a celopaly, tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. 3. Ve svitku knihy je o mně psáno. Rád splním tvou vůli, můj Bože, tvůj zákon je v mém nitru.“ 4. Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine!