Ukaž mi své cesty, Hospodine! (Žalm 25)

3043

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Ukaž mi své cesty, Hospodine! 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. 2. Na své slitování se, Hospodine, rozpomeň, na své milosrdenství, které trvá věčně. Ve svém milosrdenství na mě pamatuj pro svou dobrotivost, Hospodine! 3. Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje cestu hříšníkům. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné své cestě učí.