Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. (Žalm 147)

3046

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. 1. Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, opěvujte našeho Boha, neboť je milý, zaslouží si chvály. Hospodin buduje Jeruzalém, shromažďuje rozptýlené z Izraele. 2. Uzdravuje ty, jimž puká srdce, a obvazuje jejich rány. Určuje počet hvězd, každou z nich nazývá jménem. 3. Velký je náš Pán a přemocný, jeho moudrost je bez míry. Hospodin pozvedá pokorné, bezbožné však ponižuje k zemi.