Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. (Žalm 32)

3048

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany. 1. Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt. Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, v jehož duši není klamu. 2. Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, nezatajil jsem svou nepravost. Řekl jsem: „Ze své ničemnosti se vyznám Hospodinu .“ a tys odpustil, co jsem zavinil hříchem. 3. Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.