Plesejte Bohu, který nám pomáhá. (Žalm 81)

3054

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Plesejte Bohu, který nám pomáhá. 1. Zanotujte píseň, udeřte na buben, na líbezně zvučící citeru a harfu. Zadujte do trub v den novoluní, v den úplňku, v čas našeho svátku. 2. Takový je příkaz v Izraeli, je to zákon Jakubova Boha. Nařízení, které dal Josefovi, když se postavil proti egyptské zemi. 3. Slyšel jsem neznámý mně hlas: „Zbavil jsem jeho šíji břemena, z jeho rukou jsem vzal koš robotníka. V soužení jsi volal, a osvobodil jsem tě. 4. Nesmíš mít boha jiného, nesmíš se klanět cizímu bohu! Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země."