Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. (Žalm 107)

3059

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá na věky. 1. Pustili se po lodích na moře, sháněli obchody po širých vodách. Viděli Hospodinova díla a na širém moři jeho divy. 2. Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr, který do výše vzdouval vlny. Stoupali až k nebi, sestupovali do propastí, jejich duše se třásla v nebezpečí. 3. Tu volali k Hospodinu ve své tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostí. Uklidnil bouři v tichý vánek, a utišily se mořské vlny. 4. Radovali se, že se uklidnily, a dovedl je do vytouženého přístavu. Ať chválí Hospodina za jeho milosrdenství, za jeho divy k dobru lidí;