Hospodin kraluje, oděl se velebností. (Žalm 93)

3061

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Hospodin kraluje, oděl se velebností. 1. Hospodin kraluje, oděl se velebností, oděl se Hospodin, opásal se mocí. 2. Dal světu základ, že nezakolísá. Pevný je tvůj trůn od pradávna, jsi od věčnosti. 3. Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, tvému domu přísluší svatost, Hospodine, na věčné časy.