S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. (Iz 12)

3077

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. 1. Bůh je má spása! Bez obavy mohu doufat. Hospodin je má síla a chvála, stal se mou spásou. S radostí budete vážit vodu z pramenů spásy. 2. Oslavujte Hospodina a vzývejte jeho jméno! Hlásejte mezi národy jeho díla, zvěstujte vznešenost jeho jména! 3.Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, ať je to známé po celé zemi! Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.