Hospodin sám je náš Bůh, pamatuje věčně na svoji smlouvu. (Žalm 105)

3091

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Hospodin sám je náš Bůh, pamatuje věčně na svoji smlouvu. 1. Oslavujte Hospodina, vzývejte jeho jméno, hlásejte mezi národy jeho díla. Zpívejte mu, hrejte mu, vypravujte o všech jeho divech! 2. Honoste se jeho svatým jménem, ze srdce ať se radují, kdo hledají jeho tvář! Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, stále hledejte jeho tvář! 3. Pamatujte na divy, které učinil, na jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomstvo Abraháma, jeho služebníka, synové jeho vyvoleného Jakuba! 4. Pamatuje věčně na svoji smlouvu, na slib, který ustanovil pro tisíc pokolení, na smlouvu, kterou sjednal s Abrahámem, na svou přísahu Izákovi.