Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. (Žalm 25)

3101

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. 2. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně. Ve svém milosrdenství na mě pamatuj, Hospodine, pro své dobro! 3. Hospodin je dobrý a dokonalý, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě.