Stvoř mi čisté srdce, Bože! (Žalm 51)

3108

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

Stvoř mi čisté srdce, Bože! 1. Smiluj se nade mnou, pro své milosrdenství, Bože, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Smyj ze mě úplně mou vinu a očisť mě od mého hříchu. 2. Stvoř mi čisté srdce, Bože! Ducha vytrvalosti ve mně obnov. Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha. 3. Vrať mi radost ze své ochrany a mou velkodušnost posilni. Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.