Noty

pololanik-nanebevzeti-panny-marie.pdf
Instrum. schola / sbor, varhany
Autor Zdeněk Pololáník

Text

Blahoslavit mě budou všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 1. Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. 2. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, 3. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky. 4. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.