Noty

pololanik-promeneni-pane.pdf
Instrum. schola / sbor, varhany
Autor Zdeněk Pololáník

Text

R: Až se Kristus ukáže, budeme mu podobni, a proto ho budeme vidět tak, jak je. 1. Srdce mi překypuje radostnými slovy, přenáším králi svou báseň, rydlem zvučného písaře je můj jazyk. Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh požehnal navěky. 2. Svůj bok si, hrdino, přepásej mečem, svou nádherou a vznešeností Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, ať tě proslaví tvá pravice. 3. Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, odvaha králových nepřátel klesá. Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné. 4. Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh pomazal olejem radosti před tvými druhy. Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, proto tě národy oslaví na věčné věky. 5. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků amen.