K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. (Žalm 25)

3173

Autor: Zdeněk Pololáník

Text

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. 1. Ukaž mi své cesty, Hospodine, a pouč mě o svých stezkách. Veď mě ve své pravdě a uč mě, neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. 2. Dobrý a dokonalý je Hospodin, proto ukazuje hříšníkům cestu. Pokorné vede k správnému jednání, pokorné učí své cestě. 3. Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení. Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, dává jim poznat svou smlouvu.