Noty

kte G vý, 1. Je ží ši, D jsi chléb H m ži A Ty Za D zem. po krm H m se tu to stou pil A na lo Tvé G se do hla A ší du H m vých D se všem. A Tvé všem. A lo G kdo A Tvé Spa R: G slá vu Tvou, D tří ne, po Pa G si luj lo jí. D ní. H m se spa ke D mou ši A du

Text

Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší, tělo tvé dává se všem. Ježíši, Ty jsi chléb živý, který sestoupil na tuto zem, za pokrm hladových duší, tělo tvé dává se všem. Spatři slávu Tvou, kdo Tvé tělo jí, Pane, posiluj mou duši ke spasení.