Text

R: Věčné světlo ať jim svítí, Pane, u tvých svatých navěky, vždyť ty jsi plný dobroty a lásky. Pane, dej jim věčné odpočinutí a věčné světlo ať jim svítí u tvých svatých navěky; vždyť ty jsi plný dobroty a lásky. 1. Zvedám své oči k horám. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od Hodpodina, který učinil nebe i zemi. (R:) 2. Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce. Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce. (R:) 3. Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci. (R:) 4. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i navěky. (R:) 5. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (R:)