Text

R: Staňte se živými kameny pro duchovní chrám. 1. Zaradoval jsem se když mi řekli: "Do domu Hospodinova půjdeme!" Už stojí naše nohy ve tvých branách, Jeruzaléme! (R:) 2. Tam stojí soudní stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj: ať jsou v bezpečí, kdo tě milují, ať vládne mír ve tvých hradbách, bezpečnost ve tvých palácích! (R:) 3. Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat: Pokoj v tobě! Kvůli domu Hospodina našeho Boha, budu ti přát štěstí. (R:) 4. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen (R:)