Text

R: Hospodin jako král bude vládnout věčně, Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. 1. Vzdejte Hospodinu, Boží synové, vzdejte Hospodinu slávu a moc. Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu. (R:) 2. Hospodinův hlas nad vodami! Vznešený Bůh zaburácel hromem, Hospodin nad spoustami vod. Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý! (R:) 3. Hospodinův hlas láme cedry, Hospodin láme cedry libanonské. Hospodinův hlas srší plameny ohně. Hospodinův hlas otřásá pouští. (R:) 4.V jeho chrámu však volají všichni: Sláva! Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin bude trůnit věčně, Hospodin uštědří svému lidu sílu. (R:) 5. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. (R:)