Můj Pane a Králi

3295

Autor: Martin Filip

Text

Za Tebou dnes Pane toužím jít, vše, co mám, chci Tobě v oběť dát. Chci Tvému slovu srdce otevřít, vím, že ty jsi ten, kdo má vždy rád. Můj Pane a Králi, mé srdce Tě chválí a vzývá. Ať nepřestává znít má píseň chvály, dík, že teď a tady jsi s námi a zůstáváš dál.