Klečím před tvou tváří

3301

Autor: Tonda Vlach

Text

1. Klečím před Tvou tváří, Pane můj, prosím, dej mi pokoj, pokoj svůj. Klečím před Tvou tváří, můj Králi, Tvoje sláva září už z dáli. R: Přijď s mocí svou, zažehni svůj jas, ať je Tvůj Duch Svatý stále v nás. Jsi navždy svrchovaný, velebený, úžasný, chci jen zpívat dál a vzývat jméno Tvé. Navždy dobrotivý, milosrdný, překrásný, v písni chvály zvedám hlas i srdce své.