Překlady

la Misericordias Domini originálO Taizé
cs Milosrdenství Tvé, ó Pane překladP Taizé

Text

Misericordias Domini in eterum cantabo. #O Hospodinově dobrotě budu zpívat na věky.