Ježíši, Pane náš

3570

Autor: Milan Poulíček

Text

1. Ježíši Pane náš, chválu u nás máš, teď ji přijímáš, naše srdce dobře znáš. 2. Lásku Tvou poznávám, s vděčností ji přijímám, vše od Tebe dostávám, svou ruku Ti podávám. 3. Dopřej mi radosti, odejmi mé starosti, dopřej mi též hojnosti, žiju ze Tvé milosti. 4. Pokoj, ten mi dej, moji lásku přijímej, svou ruku mi podávej, dobré dary též mi přej. 5. Stále Tě chci mít rád, buď můj dobrý kamarád, nechci zažít žádný pád, kéž jsem s Tebou vždycky mlád. 6. Poznávám moudrost Tvou, tvoji moudrost převzácnou, kéž mně bratři k sobě zvou, provázej mne slávou Tvou. 7. Stále chci s Tebou žít, radost, pokoj stále mít, kéž smím s Tebou věčně žít, do nebe se promodlit.