Noty

Text

R: Dobrý Pastýř, který dal svůj život za své ovce a byl ochoten dát svůj život za své stádce, vstal z mrtvých. Aleluja. Vstal z mrtvých. Aleluja. 1. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. Občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách, pro svoje jméno. R: 2. I kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha. R: 3. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel, hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká. R: 4. Štěstí a přízeň mě provázejí po všechny dny mého života, přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy. R: 5. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a navěky věků. Amen. R: