Text

Přinášíme chléb, přinášíme víno, přinášíme svoje trápení, přinášíme i svůj hřích. /: A Ty nás Bože přijímáš, přijímáš, každého a bezvýhradně přijímáš. :/