Blahoslavení chudí v duchu

Text

R: /:Blahoslavení chudí v duchu, jejich je království nebeské. Aleluja. :/ 1. Hospodin zachovává věrnost navěky, zjednává právo utlačeným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně. 2. Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin napřimuje sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé a chrání přistěhovalce. 3. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, ale mate cestu bezbožníků. Hospodin bude vládnout na věky, tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.