Noty

salmo-122.pdf
Instrum. soprán, alt, tenor, bas, varhany
Autor Zdeněk Zouhar

Text

Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do domu Hospodinova, půjdem do domu Hospodinova. A naše nohy už stojí ve tvých branách, Jeruzaléme, ty Jeruzaléme, Jeruzaléme. Do něho tam vstupují pokolení na svědectví to Izraeli vzdát chválu Hospodinu. Žádejte pokoj Jeruzalému, kéž v klidu žijí, kdož tě milují, kéž v klidu žijí, kdož tě milují. A pro své bratry a své druhy žádám: Buď v tobě pokoj, buď v tobě pokoj, pokoj, buď pokoj, buď pokoj!