Venimus adorare

Text

1. Přicházím lásce lásku dát, jak je to troufalé, když si vzpomenu kolikrát problém mám mít někoho rád. R: /: Immanuel :/ /: Venimus Adorare eum Immanuel :/ 2. Přicházím, chválu ti vzdám, jako králové kdysi poklekám, touhu mám vše ti dát, jsi králů král. (R:) 3. /: Přicházíš, dveře otvírám, zase narodíš se ve mně, prosím vejdi dál. :/ B: /: Immanuel :/