Text

1. Napriek vodám, čo sa na mňa valia Napriek túžbam, čo sa rúcajú Moja chvála bude stále znieť Moje srdce volá R: Nech znie dnes pieseň nová Zdvihni ma k nebu znova Nech počujem zas slová pravdivé Veď ma do hlbín k Tebe Do Tvojej lásky, Pane Nech horím vášňou ako prvýkrát B: Temnota padá, temnota padá Keď Kráľ so svetlom vstupuje k nám Moc klamstiev padá, moc klamstiev padá Keď Kráľ so svetlom vstupuje k nám