Text

1. Pane, všechno, co by sis přál, chci ti dát, a tam, kde mě chceš mít, chci být i já. R: Otče můj, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. Otče můj, jenž jsi v nebesích, buď vůle tvá. 2. Hlínou hrnčířskou jsem v ruce tvé. Prosím, změň v podobu svou nitro mé. 3. Po tom toužím, ať srdce tvé pochopím, ať tvou vůli životem svým naplním.