Chorální aleluja před evangeliem

4103

Autor neznámý

Noty

Text

R: Aleluja, aleluja, aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. R: #Poznámka: Uvedený verš „Otevři, Pane, naše srdce, + abychom naslouchali slovům tvého Syna“ má pouze orientační charakter (lze jej vždy užít v liturgickém mezidobí); ke konkrétním liturgickým příležitostem zpíváme verše vlastní.