České chorální ordinárium

4104

Autor neznámý

Text

S: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se. S: Kriste, smiluj se. L: Kriste, smiluj se. S: Pane, smiluj se. L: Pane, smiluj se. K: Sláva na výsostech Bohu. S: A na zemi pokoj lidem dobré vůle. L: Chválíme tě. S: Velebíme tě. L: Klaníme se ti. S: Oslavujeme tě. L: Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. S: Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. L: Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. S: Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. L: Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; S: ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. L: Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. S: Neboť ty jediný jsi Svatý. L: Ty jediný jsi Pán. S: Ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste. L: Se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. V: Amen. Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.