Noty

spo din G že hná Ho A nám še na ho dny chny 3 D po vše života. 3 3 vo ta. A ži

Text

# Je také rozšířena varianta refrénu "Ať vám" (srov. Ať nám), #jinak totožná s originálem písně. #Tato úprava je ovšem chybná a neměla by být užívána při liturgii. R: Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života. 1. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. R. 2. Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Požehnej tě Hospodin ze Siónu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života. R. 3. Abys viděl syny svých synů, pokoj v Izraeli. R.