Text

R: Duchem svatým provázíš Pane z věku do věku církev svou, králové střídají krále, ale Tvoje slova nepominou, králové střídají krále, ale Tvoje slova nepominou. 1. Slova Tvá o pokání vnukne nám Duch svatý a jitřenka zazáří do temnoty. 2. Slova Tvá o lásce vnukne nám Duch svatý a jitřenka zazáří do temnoty. 3. Slova Tvá o spáse vnukne nám Duch svatý a jitřenka zazáří do temnoty. 4. Ze dvorů mocnářů, kde slávu střídá pád, polnice volá nás do Božích řad.