Chci Tě oslavovat, Hospodine

Text

R: Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil. 1. Chci Tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil, nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé. Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši a zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli. R: 2. Zpívejte Hospodinu, (všichni) jeho věrní a vzdávejte díky jeho svatému jménu. Vždyť jeho hněv trvá chvíli, ale jeho laskavost po celý život, zvečera se uhostí pláč, z jitra z jitra však jásot. R: 3. Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, pomoz mi, Hospodine! Můj nářek jsi obrátil v tanec, Hospodine, můj Bože, chci Tě chválit na věky! R: