Text

R: Zaradoval jsem, když mi řekli, do domu Hospodina půjdeme. 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli, do domu Hospodina půjdeme. A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme. R. 2. Tam nahoru vystupují kmeny vzdát Hospodinu chválu. Jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno. R. 3. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!" Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro. R.