Má duše Tě velebí

Text

1. /:Má duše Tě velebí, chválou jásá srdce mé. Ty, Pane můj, stále při mě stůj.:/ R: /:Máš jméno nad každé jméno, to jméno krásně zní. Vždy jsi byl a zůstáváš s námi, jsi Ježíš, první i poslední.:/ 2. /:Tak chválím a nejsem sám, své srdce Ti odevzdám, jen Pane můj stále při mě stůj.:/