Dáváš nám zaslíbení

482

Autor: Jiří Jelínek

Text

Dáváš nám zaslíbení a Jméno své ke chválení, nechválit Tě to je škoda. Hledat lásku u lidí, kde každý sám sebe vidí, hledat dál jen samá voda. Žádné slovo z Tvých úst nevrátí se prázdné zpátky, zasáhne svůj cíl. Šťastných dotýká se každý den Tvé dílo spásy, Tvé je vítězství! Proto Tě chválíme náš Králi, proto Tě chválí celá zem. Jsi tak blízko, nejsi v dáli, všemu Tvému buď Amen. Amen. Amen. Dáváš jasný znamení, že jsme Tví a spasení, ve Tvé lásce: tam jsme doma. Nikdy jsi nás nezklamal, sám sebe jsi obětoval, v tom je láska to je ona.