Ještě smím tu s vámi být

509

Autor: Josef Hrubý

Text

Ještě smím tu s vámi být, ještě smím tu víno z kalichu pít, než přijde onen den pravý k lásky obětem. Ještě smí hlas můj tu znít, ještě říkat smím, co jeto věčně dál žít, lásky dar, jak dát a proč Otec má nás rád. Jeruzalém v dáli ční, tam stát se má, co nikdo neví, jen já a Otec můj, Bože jen se nevzdaluj! Syn tvůj chce tam jít, tam, kde budou bičem ho bít, pak ukřižován, po třech dnech zas přijdu k vám...