Já sám

Text

1. Já sám jsem tě vytvořil v životě tvé matky, já sám jsem při tom byl, než spatřil jsi svět, než srdce začalo tlouct jsem si tě zamiloval. Já sám z lásky jsem ti dal to nejlepší, co mám život jako dar. Ty jsi tvář odvrátil, před mým hlasem se skryl, mé slovo nezachoval. R: Přesto každý den ti znovu čerstvou milost dávám, jak mám popřít lásku, kterou k tobě v srdci mám? Přesto každý den ti znovu čerstvou milost dávám, jak mám popřít lásku, kterou k tobě v srdci mám? 2. Já sám byl jsem zklamaný tvojí nevěrou, a pýchou raněný, když jsi lhostejně stál, mé volání nevnímal, a chtěl být nezávislý. Já sám na věky tě mám vyrytého v dlaních, v jizvách vykoupení. Když jsem na kříži byl, krví svou zaplatil, cenu za spasení. R.